0
உன் அழியாத நினைவுகளை உனக்காக
நான் அள்ளி விசுகிறேன்

கற்பனையின் வடிவில் கவிதையாக.........

Post a Comment

 
Top