0
பிரம்மனின் ஒட்டு மொத்த திறமைகளையும் உன் ஒருத்தியை படைத்ததில் காட்டியிருக்கிறான்


ஆம் அன்று அவன் உன்னை ரசித்து படைத்ததால் தான் இன்று உன்னை நேசித்து கவிதை எழுதுகிறேன்னடி........

Post a Comment

 
Top