0
ஒரு அழகிய தேவதையைப்போல
குட்டிக் குழந்தையைப்போல
நீ என்னருகில் தூங்கும் நிமிடங்களில் எல்லாம்…
கண்கள் இருப்பதற்காகவும்
காதலிக்க தெரிந்ததற்க்காகவும்
நன்றி சொல்லிக்கொள்கிறேன் கடவுளுக்கு !

Post a Comment

 
Top