0
உன் அன்பிற்க்கும் அழகிற்க்கும் நான் அடிமை என்றிருந்தேன்இப்போது தான் உணர்கிறேன்

என் பேனாவும், காகிதமும் கூட உனக்கு அடிமைதான் என்று......

Post a Comment

 
Top