0
ஆங்கிலத்தில் கடிதம் எழுத வேண்டும் என்றால் கூகுள் ஒவ்வொரு
வார்த்தைகளாக சொல்லி நம்மை கடிதம் எழுத வைக்கிறது எப்படி
என்பதைப் பற்றித்தான் இந்தப்பதிவு.
படம் 1
ஆங்கிலத்தில் கடிதம் எழுத வேண்டும் என்றால் உடனடியாக நாம்
செல்வது மைக்ரோசாப்ட் வேர்ட் தான் காரணம் எழுத்துப்பிழை
இலக்கண பிழை இல்லாமல் எழுதலாம் என்ற காரணத்திற்காக
ஆனால் தற்போது கூகுளில் இருந்து புதிதாக ஒரு சேவை
வெளிவந்துள்ளது கூகுள் ஸ்க்ரைப் ( Google Scribe ). கூகுள்
ஸ்க்ரைப் -ன் உதவியுடன் நாம் கடிதம் எழுதினால் எழுத்துப்பிழை,
இலக்கண பிழை மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு
அடுத்து என்ன வார்த்தை வந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று
சொல்லி நம்மை எழுத வைக்கிறது. பலதரப்பட்ட மக்கள்
பயன்படுத்தும் வார்த்தைகள் என்ன என்பதை துல்லியமாகவும்
நேர்த்தியாகவும் காட்டுகிறது. இனி இதை எப்படி பயன்படுத்துவது
என்று பார்ப்போம்.
முகவரி : http://scribe.googlelabs.com
கூகுள் ஸ்க்ரைப் -ன் இந்தத் தளத்திற்கு சென்று நாம் கட்டுரையின்
முதல் எழுத்தை தட்டச்சு செய்ததும் நாம் தட்டச்சு செய்யவிருக்கும்
வார்த்தை எதுவாக இருக்கலாம் என்று தோராயமாக உதவி (Suggestion)
காட்டுகிறது  படம் 1-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தையையும்
தட்டச்சு செய்து முடித்தது சிறிது இடைவெளி விட்டதும் அடுத்த
வார்த்தை இதுவாக இருக்கலாம் என்று உதவியில் நமக்கு காட்டுகிறது.
ஆங்கிலத்தில் எந்ததுறையில் கட்டுரை எழுத வேண்டும் என்றாலும்
இனி கூகுள் ஸ்க்ரைப் உதவியுடன் எளிதாக எழுதலாம்.

Post a Comment

 
Top