0
வேகத்தையும், ஆற்றல், நீளம் , அகலம் , அழுத்தம், எடையின்
அளவையும்   ஒன்றிலிருந்து  மற்றொன்றாக எளிதாக மாற்றலாம்
இதைப்பற்றித்தான் இந்தப்பதிவு.

ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றாக மாற்ற உதவும் கன்வெர்டர் மூலம்
எளிதாக ஆன்லைன் -ல் இருந்தபடியே Angle , Area , Bits & Bytes,
Density , Electric Current , Energy , Force, Fuel Consumption ,
Length , Mass , Power , Pressure , Speed, Temperature , Time ,
Volume போன்ற அத்தனையையும் எளிதாக கன்வெர்ட் செய்து
நமக்கு உதவுவதற்காக ஒரு தளம் உள்ளது.
இணையதள முகவரி :  http://www.digitaldutch.com/unitconverter/
இந்தத்தளத்திற்கு சென்று நாம்  From  என்ற கட்டத்திற்க்குள் எந்த
அளவில் இருக்கிறது என்பதை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்
அடுத்து இரண்டாவதாக இருக்கும்  To என்பதில் எதாக மாற்ற
வேண்டுமோ அதை தேர்ந்த்டுக்கவும்.  உடனுக்குடன் எளிதாக
தெரிந்து கொள்ளலாம். அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் இந்த
Converter  தளம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Post a Comment

 
Top