0
நீ அங்கு உன் இமைகளை அசைக்க அசைக்க என் இதயம்


இங்கு சுகமாய் இசைக்கிறது நீ என் கண்களில் மட்டும் காட்சி அழிக்கவில்லை பெண்ணே என் இதயத்திலும் ஆட்சி செய்கிறாய்

Post a Comment

 
Top