0

என்னவளே.....
ஒரு வருடமாக இருக்கும் என் ஒருதலை காதலை,
நீ ஓராயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து கேட்டாலும் ஓயாமல் சொல்லுவேன்....

***I LOVE YOU**

Post a Comment

 
Top