0
உன் சிரிப்பின் சத்தம்நித்தமும் என் மனதில் பெரும் யுத்தம் செய்வதால்

என் கவிதை என்னும் முத்தத்தை உனக்கு தினமும் பரிசாக கொடுக்கிறேன்னடி........

Post a Comment

 
Top