0
♥ ♥ ♥ காதல்♥ ♥ ♥
"இதயமாக உள்ள உன்னை ஒரு
கவிதையாக வரைய தொடங்கினால்
எத்தனை புத்தகம் வேண்டும் என்று
எனக்கு தெரியாது
அதனால் தான் பெண்னே!
கவிதை தலைப்பிற்கு பதிலாக
உன் பெயரை எழுதி
என்னையும் ஒரு கவிஞ்சனாக மாற்றிக்கொண்டேன்"......♥ ♥ ♥
இப்படிக்கு,
"கவிக்குயில்"

Post a Comment

 
Top