0
நீ திரையிட்டு மறைக்கும்,-உன்
பெண்மையின் ரகசியங்களில்
நான் தேடும் என் காதலை,
எந்த இடத்தில்
ஒழித்து வைத்துள்ளாய் ??,
ஏதேனும் ஓர் இடத்திலா?,,

Post a Comment

 
Top