0
"எனக்கு பிடித்த மாதிரித்தான்
நான் இருப்பேன்" ,
என்று சொல்லிவிட்டு ,
வீம்புக்கு ஏதாவது செய்கிறாய் ,,,.
ஏன்டி,
உன்னை பிடித்த எனக்கு ,
இப்படி ,
உனக்கு பிடித்ததை சொல்கிறாய்....

Post a Comment

 
Top