0
பெண்ணே !
உன் ஓரப்பார்வை அம்புகளால் தாக்கப்பட்டு
காயம்பட்ட வேடன் நான் !
உன் காந்தப்பார்வை வலை வீச்சீல்
மாட்டித்துடிக்கும் மீனவன் நான் !
உன் நினைவுகளுடன் உருகி,
உனக்காகவே வாழ்ந்து,
கனவுகளுடன் காத்திருக்கும் மூடன் நான் !

***********
பெண்ணே !
மரங்களுக்கு மழைக்காலம் போல்
பறவைகளுக்கு குளிர்காலம் போல்
விலங்குகளுக்கு கோடை காலம் போல்
உன்னை நினைக்கும் ஒவ்வொரு காலமும்
என்னில் வசந்த காலம் ! ஆனாலும்
நீ என்னிடம் பேசியது இறந்தகாலம் !
நான் எனக்குள் பேசுவது நிகழ்காலம் !
உன் நினைவுகளால் என்னாகுமோ என் எதிர்காலம் !
*************
பெண்ணே !
உன் நினைவுகளின் வரவு என்னை விட்ட நீங்காத செலவு !
உன்னால் தன்னம்பிக்கையை என்னுள் கூட்டிக்கொள்கிறேன் !
உனக்கு பிடிக்காததை என்னில் கழித்துக்கொள்கிறேன் !
உன்னை நினைத்தே என் திறமையை பெருக்கிக்கொள்கிறேன் !
உனக்காகவே என் வாழ்க்கையை வகுத்துக்கொள்கிறேன் !
என்றும் உன்னை எனக்கு 100 சதவீதம் பிடித்திருப்பதால்.....!

Post a Comment

 
Top