0
என் உயிர் தொட்ட உறவே...
என் உயிர் தொட்ட உறவே...

நீ "உடுத்தும்" உடையில்... சிறு "நூலாக" இருந்திருந்தால்... உன் "இடை" தொட்டிருப்பேன்..! நீ உறங்கும் "தல...

Read more »

0
நெருங்கமுடியவில்லை
நெருங்கமுடியவில்லை

நிலவாய் அவள் இருப்பதால் தானோ என்னவோ இன்று வரை என்னை நெருங்கமுடியாமல் இருகின்றாள் ...

Read more »

0