0
இணையதளத்தில் தேடுதல் என்றவுடன் நமக்கு தெரிவது கூகுள் தான்
இந்த கூகுளின் அனைத்து சேவைகளுமே எதிலும் எப்போதுமே டாப்
தான்.இத்தகைய திறமை வாய்ந்த கூகுள் தேடல் முகப்பு பக்கத்தில்
கூகுளின் பெயருக்கு பதிலாக உங்கள் பெயர் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்
அதற்காக தான் இந்த பதிவு.


http://www.shinysearch.com இந்த இணையதளத்திற்கு சென்று
உங்களுக்கு பிடித்த ஸ்டைல்-ஐ தேர்வு செய்து கொள்ளவேண்டும் அதன்
பின் படம் 1-ல் காட்டியபடி வலது பக்கம் இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கும்
டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்-ல் உங்கள் பெயர் அல்லது நீங்கள் விரும்பிய
வார்த்தையை கொடுத்து “Create custom homepage” என்ற பட்டனை
அழுத்தி உங்கள் பெயரில் கூகுளின் முகப்பு பக்கத்தை உருவாக்குங்கள்
இதற்கு அடுத்தப்பக்கத்தில் கூகுளின் பெயருக்கு பதிலாக உங்கள் நீங்கள்
கொடுத்த பெயர் வந்திருக்கும். (பட்ம் 2-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது)
பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டைல் உள்ளது ஒவ்வொன்றையும் பயன்
படுத்திப்பார்க்கவும். சில ஸ்டைல் கூகுள் லோகோ போலவே உங்கள்
பெயரையும் மாற்றிவிடும்.

Post a Comment

 
Top