0
உலக அளவில் நடக்கும் அத்தனை விளையாட்டு செய்திகளையும்
உங்கள் பிளாக்-ல் தெரிய வைக்கலாம்  அப்போதைய செய்திகள்
தானகவே மாறி கொண்டு இருக்கும். நம் பிளாக் அல்லது
இணையதளத்தில் இதை எப்படி சேர்க்கலாம் என்பதைப்பற்றித்தான்
இந்தப்பதிவு.

படம் 1
விளையாட்டு செய்திகளை ஒவ்வொரு தளமாக சென்று பார்க்க
வேண்டி இருக்கிறது இந்த விளையாட்டு செய்திகளை என் பிளாக்-ல்
தெரிய வைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று எண்ணும் அனைவருக்கும்
கூகுள் வெப் எலமெண்ட்ஸ் ( Google web elements ) – நமக்கு இந்த
சேவையை இலவசமாக கொடுக்கிறது. பல பேர் இந்த சேவையைப்
பயன்படுத்தி இருக்கலாம்.  வெப் எலமெண்ட்ஸ் பற்றி அறிய விரும்பும்
புதியவர்களுக்காக இந்தப்பதிவு.
முகவரி : http://www.google.com/webelements/news/
படம் 2
படம் 3
கூகுள் வெப் எலமெண்ட்ஸ் -ன் இந்தப்பக்கத்திற்கு சென்று நாம்
படம் 2-ல் காட்டியபடி Size என்பதில் விரும்பும் அளவை தேர்ந்தெடுத்து
அடுத்து Sports என்பதை தேர்ந்த்டுத்துக்கொள்ளவும். அடுத்து படம் 1-ல்
காட்டியபடி Preview என்பது தெரியும்.  அடுத்து படம் 3-ல் காட்டியபடி
இருக்கும் கோடிங் -ஐ காப்பி செய்து நம் பிளாக் அல்லது இணைய
தளத்தில் எங்கு வேண்டுமோ அங்கு பயன்படுத்தலாம். வேர்டுபிரஸ்-ல்
இதைப்பயன்படுத்த இப்போதைக்கு அனுமதியில்லை.

Post a Comment

 
Top