0
பிடிஎப் கோப்புகளில் சிலவற்றை நாம் கடவுச்சொல் கொடுத்து
வைத்திருப்போம் சில நேரங்களில் கடவுச்சொல் மறந்துவிடும்
ஆனால் இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் ஆன்லைன் மூலம் நம்
பிடிஎப் கோப்பின் கடவுச்சொல்லை நீக்கலாம் எப்படி என்பதைப்
பற்றிதான் இந்த பதிவு.

ஆன்லைன் -ல் இபுத்தகமாக அதிகம் வலம் வருவது பிடிஎப் கோப்புகள்
தான் இந்த பிடிஎப் கோப்புகளை சில சமயம் திறக்க முயற்ச்சி செய்யும்
போது கடவுச்சொல் (Password) கேட்கும் அந்த மாதிரி பிடிஎப்
கோப்புகளின் கடவுச்சொல் நமக்கு தெரியவில்லை என்றாலும் எளிதாக
எந்த மென்பொருளின் துனையும் இல்லாமல் ஆன்லைன் மூலம்
எளிதாக அந்த கடவுச்சொல்லை நீக்கி நம் பிடிஎப் கோப்பை படிக்கலாம்
இதற்க்காக ஒரு இணையதளம் உள்ளது.
இணையதள முகவரி : http://www.unlock-pdf.com
படம் 1
இந்த இணையதளத்திற்க்கு சென்று நாம் படம் 1-ல் காட்டியபடி
Choose என்ற பொத்தனை அழுத்தி நம் பிடிஎப் கோப்பை
தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து Unlock File என்ற
பொத்தானை அழுத்துவதன் மூலம் நம் பிடிஎப் கோப்பின்
கட்வுச்சொல்லை எளிதாக நீக்கலாம். எல்லா இடங்களுக்கும்
பிடிஎப் கோப்பின் கடவுச்சொல்லை நீக்கும் மென்பொருளை
கொண்டு செல்ல தேவையில்லை ஆன்லைன் மூலம் எளிதாக
பிடிஎப் கோப்பின் கடவுச்சொல்லை நீக்கலாம் கண்டிப்பாக
இந்த பதிவு நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Post a Comment

 
Top