0
கணினியில் நாம் பயன்படுத்தும் மென்பொருள்களின் Shortcut
விசைகள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் இருந்து படித்து நம்
பொன்னான நேரத்தை மீச்சப்படுத்தாலாம் இதைப்பற்றித்தான்
இந்தப்பதிவு.

மைக்ரோசாப்ட் வேர்டு- ல் கோப்பை திறக்க மற்றும் சேமிக்க மட்டும்
தான் Shortcut கீ உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறதா இனி உங்களுக்கு
தெரிந்த தெரியாத அத்தனை ஷார்ட்கட் கீ -யையும் ஒரே இடத்தில்
இருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் இது மைக்ரோசாப்ட் வேர்டு-க்கு
மட்டும் அல்ல அத்தனை மென்பொருட்களுக்கும் உண்டான Shortcut
கீ -யும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கிறது.
இணையதள முகவரி : http://www.shortcutworld.com
Shorcut World என்ற இந்த தளத்திற்கு சென்று நாம் Firefox 4 ,
Chrome 6 , Word 2010 , Excel 2010 , Photoshop CS5, After Effects CS5 ,
Windows 7 , GMail ,OneNote 2010 ,Internet Explorer 8 ,VLC Media Player
Ubuntu Desktop 9 , PowerPoint 2007 , Outlook 2010 , Windows Media
Player 11 இன்னும் பல மென்பொருட்களின்  எளிய பயன்பாட்டு
ஷொர்ட்கட் கீ -க்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். கண்டிப்பாக இந்தத்தளம்
கணினியே உலகம் என்று பயன்படுத்துபவர்களுக்கு நேரத்தை
மீச்சப்படுத்தும் ஒரு பொக்கிஷமான தளம்.

Post a Comment

 
Top