0
உங்கள் தளத்தின் தகவல்கள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் அறிய
உங்கள் தளத்தின் தகவல்கள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் அறிய

உங்களது தளம் எவ்வளவு மதிப்பு என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அத்தோடு உங்கள் தளம் மூலம் உங்களுக்கு தின வருமானம் எவ்வளவு கிடைக்கலாம்,(உங்களுக்க...

Read more »

0
Search Engine முகப்பு பக்கத்தில் உங்கள் வலைப்பூ வர meta tag சேர்த்திடுங்கள்
Search Engine முகப்பு பக்கத்தில் உங்கள் வலைப்பூ வர meta tag சேர்த்திடுங்கள்

Google இல் உங்கள் வலைப்பூவை எப்படி முதலாவதாக கொண்டுவருவது எப்படி என்பது குறித்து சில தகவல்களை முன்னர் ஒரு பதிவில் கூறி இருந்தேன். இ...

Read more »

0
பயனுள்ள Google Calendar பற்றி பல குறிப்புகள்
பயனுள்ள Google Calendar பற்றி பல குறிப்புகள்

Google Calendar என்பது இணையதள பயனர்கள் பலரும் அறிந்த ஒன்றுதான் . இருந்தும் இது தெரியாதவர்களுக்கு . எப்படி ஒரு Event உருவாக்கு...

Read more »
 
 
Top